PERSPECTIEF
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG02A12990
 
Trefwoorden
Perspectief

Doelstellingen
Beheersen van de STARCK-methode om eigen projecten te visualiseren

Leerinhoud
Theorie omtrent STARCK methode. Oefeningen op deze methode d.w.z. potloodtekeningen die uitsluitend in de klas gemaakt worden + (indien mogelijk) inspelen op atelieroefeningen.

Begincompetenties
Leerstof 1ste jaar Interieurvormgeving.

Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges, gevolgd door praktijkoefeningen, in de klas te tekenen, onder begeleiding van de lesgever.

Evaluatievorm
tussentijdse evaluatie van het werk gedurende het jaar - 50% van de punten.
examen op het einde van het jaar - 50% van de punten.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
Y. De Beule, W. Temmerman, S. Termont.