VOORSTELLINGSTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG02A12989
 
Trefwoorden
Voorstellingstechnieken

Doelstellingen
Dit deelatelier is een uitbreiding en ondersteuning van het basisatelier en heeft als doel:
1. het bijschaven van de tekenvaardigheid aan de hand van verschillende technieken
2. het kunnen opwerken van grondplan, doorsnedes en perspectieven door het weergeven van materialen, sfeer, licht en schaduw, relatie binnen- buitenzicht
3. het kunnen concipiëren van een persoonlijke totaal lay out voor het atelierontwerp
4. het kunnen kiezen van de juiste presentatietechniek in functie van het beoogde doel


Leerinhoud
1. Inkleuren van lineaire tekeningen
Aan de hand van diverse kleine oefeningen worden verschillende technieken verder ontwikkeld: kleurpotlood, ecoline, markeerstiften, pastelkrijt, plakkaat, aquarel, werken met maskeerfilm.
-plaatsen van schaduw en inkleuring met juiste pigmentering volgens materiaal
-lichtobjecten weergeven op verschillende manieren
-invulling buitenzicht t.o.v. interieur

2. Doorsnedes en grondplannen
Stifttechniek en kleurpotlood voor inkleuren van doorsnedes en grondplan op kalk, aandacht voor de juiste pendiktes.

3.Schetsbundel
Aandacht voor presentatietechnieken en algemene inhoud voor schetsbundel.
Snelinkleuring van voorontwerpen met markerstift.

4.Hervatting van atelierontwerp
Keuze van de ondergrond, aandacht voor tekenformaat en omkaderen worden in acht genomen alvorens de student het atelierontwerp uitwerkt.
Individuele verbetering van het opgewerkte dossier, waarbij de student het werk hervat tot een verbeterd geheel.


Begincompetenties
Zie 1 IV.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Het meeste materiaal is reeds door de student aangekocht in het eerste jaar. 10-tal markerstiften, maskeerfilm, eventueel bijkomende kleuren van pastelkrijten.

Studiekosten
100 €.

Studiebegeleiding
Begeleiding van de oefeningen tijdens de atelieruren.

Onderwijsvormen
Artistiek, praktijk- en beroepsatelier met enkele basis-hoorcolleges, algemene tekentechnieken, gelijkaardig aan het atelier Interieurvormgeving, maar eerder specifiek ondersteunend voor het visualiseren van het ontwerp / project / dossier.

Evaluatievorm
1ste periode: evaluatie van opgegeven oefeningen.
2de periode: evaluatie van de voorstelling van het eigen ontwerp, tussentijds, en met jury.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
-Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
-Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
-Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.


OP-leden
Y. De Beule, S. Termont, V. Welvaert.