INTERIEURVORMGEVING
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 150.0
Stages en scriptie [C] 125.0
Studietijd [D] 448
Studiepunten [E] 15
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG02A12988
 
Trefwoorden
Interieurvormgeving

Doelstellingen
Hoofdatelier:
Het verwerven van inzicht in de woonproblematiek en het kunnen inrichten van woningen.

De deelaspecten van het wonen (de elementaire woonhandelingen), die in het 1° jaar behandeld zijn, worden nu geïntegreerd in hun onderlinge samenhang.
Na de eerste opdracht moet de student in staat zijn een eenvoudige flat van één bouwlaag in te richten.
Na de tweede opdracht moet de student in staat zijn een antwoord te geven op de problematiek van een woning gespreid over verschillende bouwlagen.
Na de derde opdracht moet de student in staat zijn een praktijk voor een vrij of zelfstandig beroep in de woning te integreren.


Leerinhoud
Hoofdatelier:
-Oefening eenvoudige flat voor koppel, volledig uitgewerkt op 5 cm/m (materialen, voorstelling) De nadruk wordt gelegd op de tekenconventies.
-Oefening woonsituatie voor ouders met twee kinderen op meerdere vloerniveaus (rijwoning of 3-gevelwoning).
-Oefening loge (na de krokusvakantie).
-Oefening woonsituatie voor ouders met twee kinderen, waarvan één der ouders een zelfstandig beroep uitoefent, waarvoor een plan gegeven wordt waarin lichte (niet structurele) ingrepen mogen aangebracht worden; één of meerdere één- tot tweedaagse snelontwerp - oefeningen.

Voor elke oefening wordt een gedetailleerde opgave fiche gegeven, waarin de vraagstelling, het gevraagde en de ontwerpcriteria worden vermeld.

Voorstellingstechnieken:
-oefeningen gericht op het aanleren van opkleuringstechnieken. Voortzetting van ontwikkeling basisvaardigheden 1° jaar. Nadruk op het zoeken van identiteit en personalisatie met het gekozen of opgelegde middel tot visualisering. Aandacht voor de presentatietekening van voorstudieschets tot uitgewerkt project. Aanleren van diverse manuele presentatietechnieken. Maken van materiaalkeuze - presentatie aansluitend bij het atelier - project. Aanleren snelle methode om iets te visualiseren. Leren werken met begrippen object - versus achtergrondkeuze. Leren kiezen van de juiste presentatietechniek in functie van het beoogde doel of de bestemming van de tekening.

Technische verwerking:
uitwerken atelierontwerp.

Elektriciteitsplan:
elektriciteits- en verlichtingsplan opmaken van een opdracht van het basisatelier.

Ontwerpleer:
ontwerpproces en -uitgangspunten m.b.t. werken in bestaande situaties.
Uitwerken van schetsontwerp naar voorontwerp, deelstudies m.b.t. het ontwerpen in deze fases.

Begincompetenties
Eerste jaar Interieurvormgeving

Eindcompetenties


Leermaterialen
Opgegeven bibliografie (in bibliotheek).

Studiekosten
600 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoofdatelier: werkatelier, hoorcolleges, oefeningen, opdrachten, studieloges, vrij werk, verslaggeving, zelfstudie, al dan niet ondersteund door deelateliers vanuit andere vakken. Het atelier is hèt basiselement van de opleiding en vereist aanwezigheid.
Voorstellingstechnieken: artistiek, praktijk- en beroepsatelier met enkele basis hoorcolleges, algemene tekentechnieken, gelijkaardig aan het atelier Interieurvormgeving maar eerder specifiek ondersteunend voor het visualiseren van het ontwerp / project / dossier.Evaluatievorm
Hoofdatelier:
Tussentijdse beoordeling (jaarwerk): 2/3 van de punten
Eindwerk beoordeling (door jury): 1/3 van de punten.
Wijze van evalueren : per opdracht geldt een dubbele evaluatie: een permanente evaluatie door de klastitularis van de procesmatige evolutie (het zgn."dagelijks werk") van de student, uitgedrukt via het ontwerpboek; een synthesequotering op het einde van elke oefening in functie van het eindresultaat. Elke opdracht kent een strikte timing die gerespecteerd moet worden, zoals dat in de praktijk van het beroep ook het geval is.
De permanente (proces-)evaluatie staat op 2/3 van de punten; de synthese - beoordelingen op 1/3 van de punten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. Baele, B. Brants, J. De Pauw, H. Langaskens (titularis)