CULTUURGESCHIEDENIS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Gillis SENEPART
Referentie AGINVG02A12987
 
Trefwoorden
Cultuurgeschiedenis

Doelstellingen
Een ruimer inzicht krijgen in de discipline zelf van ''Het Interieur en de Interieurarchitectuur'' door een historische en culturele fundering van begrippen als Interieur, Wonen, het Binnen, Architectuur, Omgeving (Environment), e.d.m.
Door de cultuurhistorische gegevens rond Interieur en Wonen te leren begrijpen wordt de student uitgenodigd zijn eigen discipline te plaatsen in een bredere context dan het huidige discours. Daardoor kan zijn eigen werk en zijn creativiteit meer gefundeerd worden en een bredere betekenis krijgen, waardoor ook de uitoefening van het vak en de discipline rijker kan worden.
Door de historische lijn te verkennen kan duidelijker worden wat fundamenteler of essentiëler is in de Interieurarchitectuur en het Wonen en wat bijvoorbeeld tendentieus.
Ook wordt belang gehecht aan de relaties en verbanden van het ''Interieur'' en het "Wonen" met de andere cultuurgebieden die samen een historische periode vormen.
De concrete wonende mens (ook het persoonlijk "leven") wordt, als bewoner en individuele historische figuur, niet opzij geschoven.
Door een idee te hebben "hoe mensen woonden en hebben gewoond in een Interieur" kan veel inzicht ontstaan.
Verder wordt ook de samenhang van ''het Interieur'' met de "'Wereld'' (ook de natuurlijke) voorgesteld.

Leerinhoud
Kort en inleidend overzicht van de grote cultuurhistorische periodes. Nadruk hierin op de grote architecturale en de interieurarchitecturale-gerelateerde productie.
Een verkenning van een aantal conditionerende elementen (begrippen, "essenties", of thema's) die aan Architectuur, Wonen, Woning, Landschap, e.d.m. inzicht en fundering kunnen geven.
Een eerste verkenning van de Filosofie (Fenomenologie) van het Wonen. Uitdieping, geschiedenis, cultuurhistorische illustratie, relevantie naar architectuur en de (interieur)discipline van een viertal vormende elementen van de Interieurdiscipline (Water, bad, baden, sanitair en hygiëne, de Tafel, het eten, het culinaire, Het Nachtgedeelte, het slapen, het bed, Het Object, het betekenisvolle ding, de dingen in het interieur en het wonen).
Een eerste antropologische illustratie van wonen. Historische schets i.v.m. interieurobjecten en hun betekenis. Door een analoog denkproces kan een ruimer gebied van begrippen en thema's verkend worden.

Begincompetenties
De geldende voorkennis van een student 2-de jaar kan volstaan.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Vooral eigen nota's en lesnotities van de hoorcolleges. De student kan een geëigende manier van noteren, ook grafisch, ontwikkelen.
Illustrerende teksten en enkele samenvattingen in de Syllabus Cultuurgeschiedenis (deel 1 teksten). Verspreide documenten. Opgegeven bibliografie. Aanbevolen lectuur.

Studiekosten
Voor de zelfstudie, het eigen onderzoek, de bibliografie, eventuele opdrachten, e.d.m. bepaalt de student deze zelf. Ze zullen nooit hoog zijn.

Studiebegeleiding
Geen extra uren voorzien buiten de hoorcolleges

Onderwijsvormen
Hoorcolleges. Geprojecteerde illustraties en reproducties. Eventueel opdrachten. Vrij werk, zelfstudie en eigen onderzoek worden gestimuleerd.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen. (Eventuele opdrachten).

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
G. Senepart