COMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Lodewijk DE WILDE
Referentie AGINVG02A12985
 
Trefwoorden
Communicatie

Doelstellingen
Communicatiesituaties die in het beroepsveld voorkomen correct kunnen inschatten en er doelmatig in kunnen functioneren.

Leerinhoud
De theorie over:
- communicatie in het algemeen.
- non -verbale communicatie (voorbereiding op oefeningen in het 3de jaar):
lichaamstaal
enkele typologieën
sociale communicatiestijlen, ....
- verbale communicatie
mondeling:
- telefoneren(bvb informatie uitwisselen, klachten behandelen,...)
- een ontwerp / product presenteren
- een verkoopsgesprek voeren
- vergaderen
- onderhandelen.
schriftelijk:
- brieven schrijven
- advertenties opstellen
- convocatie, agenda, vergaderverslag opstellen
- argumenteren.
Op het vlak van vaardigheden leren de studenten de theorie in de praktijk toe te passen, met uitzondering van het verkoopgesprek en de communicatie rond vergaderen.

Begincompetenties
Goede kennis van het gesproken en het geschreven Nederlands.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges.
Begeleide zelfstudie
Oefeningen in beperkte groepen.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie (minstens 2 toetsingsmomenten) en schriftelijk examen.
Criteria: kunnen toepassen van de leerstof in nieuwe situaties.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. De Wilde