ELEKTRICITEIT & VERLICHTING
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Patricia VERVENNE
Referentie AGINVG02A12984
 
Trefwoorden
Elektricteit & Verlichting

Doelstellingen
a. Verlichting
In staat zijn de kwaliteit van de lichtbronnen en de armaturen te evalueren.
'Licht' doelbewust kunnen aanwenden en geintegreerd deel laten uitmaken van een ontwerp.
In staat zijn om de verlichting van het interieurontwerp te laten beantwoorden aan de kwantitatie en kwalitatieve eisen die aan een hedendaagse verlichting worden gesteld.
In staat zijn een verlichtingsproject te berekenen.

b. Elektriciteit
Inzicht hebben in de opbouw van de elektrische installatie van een woning.
In staat zijn een verlichtingsplan van een huisinstallatie op te stellen dat voldoet aan het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Opmerking

Uit de praktijk blijkt dat zowel het theoretische als het praktische kennisniveau van de studenten zeer heterogeen is op het vlak van de elektriciteitsleer. Daarom behoort de kennis van een aantal fundamentele basisbegrippen uit de gelijkstroom- en de wisselstroomtheorie ook tot de doelstellingen van de cursus elektricteit.


Leerinhoud
Deel : Verlichting

Hoofdstuk 1 : Zichtbaar licht, inleidende begrippen
Hoofdstuk 2 : De lichttechnische grootheden
Hoofdstuk 3 : Algemene wetten van de verlichtingstechniek
Hoofdstuk 4 : Het polair lichtsterkte diagram
Hoofdstuk 5 : Berekeningsvoorbeelden
Hoofdstuk 6 : De luxmeter
Hoofdstuk 7 : Eigenschappen van de voorwerpen t.o.v. het licht
Hoofdstuk 8 : De visuele waarneming
Hoofdstuk 9 : De lichtbronnen
Hoofdstuk 10 : Soorten armaturen
Hoofdstuk 11 : Richtlijnen voor een goede verlichting
Hoofdstuk 12 : Berekenen van een verlichtingsproject

Deel : Elektriciteit

A. Gelijkstroomtheorie
B. Wisselstroomtheorie
C. Elektrische huishoudelijke installatie
1. Inleiding
2. Het A.R.E.I.
2.1. Indeling van de spanningsgebieden
2.2. Soorten aansluiting op het distributienet
2.3. De aardingsinstallatie
2.4. De automatische differentieelschakelaar
2.5. Smeltveiligheden en automaten
2.6. Stopcontacten
2.7. Schakelaars voor verlichting
2.8. Lichtschakelingen
2.9. Vochtige ruimten
2.10. Keuze van het elektrisch materiaal
2.11. Toegelaten plaatswijze van elektrische leidingen
2.12. Dossier van een hiushoudelijke elektrische installatie


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus.
Technische documentatie, aan te leggen door de student.
Demonstratielampen.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Begeleiding ontwerp verlichting en uitwerking van het verlichtingsplan in functie van de atelieropdrachten tijdens de atelieruren.


Onderwijsvormen
Hoorcolleges

Evaluatievorm
Schriftelijk examen over de geziene leerstof. Het schriftelijk examen staat op 75% van het totaal van de punten, het verlichtingsplan staat op 25% van de punten.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. Vervenne