MATERIALEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Patricia VERVENNE
Referentie AGINVG02A12983
 
Trefwoorden
Materialen

Doelstellingen
In staat zijn om tijdens het creatief proces van het ontwerpen op voldoende theoretisch onderbouwde wijze rekening te houden met de mogelijkheden en de beperkingen opgelegd door de materiaaleigenschappen, verwerkingsmethoden en vormgevingsmethoden van kunststoffen, glas en metalen.
De basis vakterminologie beheersen om de hedendaagse vakliteratuur te begrijpen en de industriële ontwikkeling van nieuwe producten te evalueren.
De verschillende materiaalconstanten kunnen interpreteren om aan de hand daarvan het werkterrein professioneel te beoordelen.
In staat zijn een efficiënte materiaalkeuze wetenschappelijk te funderen.Leerinhoud
Inleiding
Indeling van de materialen in materiaalfamilies.

Kunststoffen

Deel 1
1. Begripsomschrijving : "wat zijn kunststoffen?"
2. Vorming en structuur van de macromoleculen
3. Toevoegingen aan kunststoffen
4. Indeling van kunststoffen
5. Afkortingen van kunststofnamen
6. De belangrijkste macromoleculaire materialen die momenteel op de markt zijn

Deel 2
Inleiding tot de materiaalkeuze - Eigenschappen van kunststoffen - Een vergelijking met andere materialen

7. Eigenschappen van kunststoffen - vergelijking met andere materialen
7.1. Inleiding
7.2. Mechanische eigenschappen
7.3. Thermische eigenschappen
7.4. Elektrische eigenschappen
7.5. Inwerking van chemicaliën
7.6. Biologische aantasting
7.7. Gedrag bij brand

Deel 3
Vormgeving van thermoplasten, thermoharders en gewapende kunststoffen
8. Vormgeving van thermoplasten, thermoharders en gewapende kunststoffen
8.1. Vormgeving van thermoplasten
8.2. Vormgeving van thermoharders
8.3. Vormgeving van gewapende kunststoffen - Composieten

Deel 4
Bewerking kunststof halffabrikaten van de firma VINK NV

Glas
1. Samenstelling en bereidingswijze van glas
2. Vormgevingsmethoden van vlakglas - Vlakglassoorten
3. Bouwglas met een speciaal doel
4. Andere glasproducten

Metalen
1. Kenmerken en eigenschappen van de metalen
2. Staalsoorten
3. Corrosie
4. Aluminium en zijn legeringen
5. Koper en zijn legeringen


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus + vakliteratuur.

Studiekosten
Eventueel bezoek aan bedrijf of beurs : 25 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, lezingen, bedrijfsbezoeken.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. Vervenne.