MEUBELCONSTRUCTIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG02A12951
 
Trefwoorden
Meubelconstructie

Doelstellingen
Verwerven van een algemene kennis betreffende de bestaande houtverbindingstechnieken en de daaruit vloeiende samenstelling van het meubel in de brede zin van het woord.
Met de verworven kennis moet de student in staat zijn alle meubeltypes samen te stellen. Inschatten van de gevolgen van het inwerken van apparatuur in het meubel.
Eventueel leren om het meubel te integreren binnen een totale opdracht ( zoals atelieropdracht).

Leerinhoud
Schuif- en klapdeuren / meubelrolluiken / kasten, tafels, zetels, stoelen / demonteerbare systemen / keuken- en sanitairmeubel / ingebouwde kasten.

Begincompetenties
Kennis opgedaan in het 1-ste jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus en eventueel bijkomende technische documentatie + beschikbare lectuur in bibliotheek + verwijzing naar interessante websites.

Studiekosten
Eventueel bedrijfsbezoek : ongeveer 15 Euro
Eventueel beursbezoeken : ongeveer 15 Euro

Studiebegeleiding
Begeleiding praktijkoefening.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges. Praktijk: toepassingen door middel van oefeningen.

Evaluatievorm
De toepassing van de opgedane kennis in de opgelegde oefeningen wordt beoordeeld.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. De Pauw, C. Sonck, D. Van Gogh.