BOUWCONSTRUCTIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG02A12950
 
Trefwoorden
Bouwconstructie

Doelstellingen
Het kunnen uitwerken van constructie-elementen, rekening houdend met een bestaande structuur.Leerinhoud
Trappen / Haarden / Scheidingswanden / wandbekledingen.
Afwerking openingen, deuren en ramen.
Plafonds.
Aansluitingen verticale en horizontale wanden.

Begincompetenties
Theorie en praktijk uit het 1-ste jaar Interieurvormgeving

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus.
Documentatie, literatuur.


Studiekosten
Eventueel bezoek aan bedrijf of beurs : 15 €.

Studiebegeleiding
Begeleiding van toepassingen

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges. Praktijk: toepassingen.Evaluatievorm
Theoretisch examen: 40%.
Meerkeuzevragen: goed antwoord = 1 punt/ geen antwoord = 0 punten. Fout antwoord = 1/2 punt.
Jury voor toepassingen : 60%.
De student is aanwezig bij de beoordeling van zijn werk.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
N.N.