CAD
 
Wordt gegeven in 2de jaar Interieurvormgeving
2de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG02A12948
 
Trefwoorden
CAD

Doelstellingen
Tijdens het tweede jaar leert de student om met behulp van een vectorieel tekenpakket zijn projecten digitaal voor te stellen.
De nadruk ligt op het 2-dimensioneel plantekenen waarbij plannen, snedes en aanzichten afgeleverd worden.
Daarnaast leert de student 3-dimensionele volumestudies opbouwen.

Leerinhoud
De student kan kiezen tussen twee vectoriële tekenpakketten: Vectorworks of AutoCAD.
Beide cursussen omvatten: introductie, basisinstellingen, tekenen en manipuleren van entiteiten, gestructureerd tekenen (lagen en klassen), eigenschappen van objecten, tekst, arceringen en afmetingen, coördinatenstelsel, 3D modelleren, afdrukken.

Begincompetenties
Initiatie CAD uit het eerste jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus, oefeningen

Studiekosten
In principe geen (de oefeningen kunnen tijdens de lessen uitgevoerd worden).
Uit praktisch oogpunt kan de aankoop van een computer overwogen worden.


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, oefeningen en opdrachten.
De theorie wordt aan de hand van kleine oefeningen aangeleerd.


Evaluatievorm
Praktische proeven over tekenpakket, praktisch eindwerk als synthese.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
-Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
-Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
-Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.


OP-leden
J.-P. De Jonghe, T. Navratil, J. Raman, I. Vinck