MEUBELCONSTRUCTIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 120
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13463
 
Trefwoorden
Meubelconstructie

Doelstellingen
Verwerven van een algemene kennis betreffende de bestaande houtverbindingstechnieken en de daaruit vloeiende samenstelling van het meubel in de brede zin van het woord. Verwerven van het ruimtelijk inzicht nodig in de meubelconstructie. Met de verworven kennis moet de student in staat zijn een eenvoudig meubel constructief uit te tekenen.

Leerinhoud
Massieve verbindingen / Verbindingen met plaatmateriaal / Combinatie van massieve en plaatmaterialen / Laden / Draaideuren.

Begincompetenties
Geen voorkennis nodig

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus + eventueel bijkomende technische documentatie + beschikbare lectuur in bibliotheek + verwijzing naar interessante websites.

Studiekosten
Eventueel bedrijfsbezoek: ongeveer 15 Euro
Eventuele beursbezoeken: ongeveer 15 Euro

Studiebegeleiding
Begeleiding praktijkoefeningen.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges.
Praktijk: toepassingen d.m.v. oefeningen.

Evaluatievorm
De toepassing van de opgedane kennis in de opgelegde oefeningen wordt beoordeeld.
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. De Pauw, C. Sonck, D. Van Gogh.