BOUWCONSTRUCTIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 120
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13462
 
Trefwoorden
Bouwconstructie

Doelstellingen
-Kennis verwerven van algemene begrippen over verticale en horizontale dragende constructies en structuren (begrippen als dragend, niet dragend, spreiding van belastingen.)
-Inzicht hebben in de structurele samenstelling van eenvoudige gebouwen.
-Belangrijk is de kennis van de te gebruiken materialen en de problematiek van de afwerking in functie van het materiaalgebruik.

Leerinhoud
Theorie over: Algemeenheden / Voorstelling / Structuren / Module - Raster / Funderingen / Verticale structuren / Horizontale structuren / Daken. Basisafwerking.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus.
Literatuur, documentatie.

Studiekosten
Bedrijfsbezoek, bezoek aan beurs : 15 €

Studiebegeleiding
Praktisch deel: begeleiding in het atelier.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges. Praktijk: toepassingen in het basisatelier.

Evaluatievorm
Theoretische proef: 40 % van de punten
Meerkeuzevragen: goed antwoord = 1 punt / geen antwoord = 0 punten / fout antwoord = -1/2 punten
Jury voor toepassingen: 60 % van de punten
De student is aanwezig bij de beoordeling van zijn werk.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
A. Billiet