WAARNEMINGSTEKENEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13461
 
Trefwoorden
Waarnemingstekenen

Doelstellingen
Het beheersen van de basistechnieken van het waarnemingstekenen.
Waarnemend kunnen schetsen van elementaire ruimten, met inbegrip van het meubilair.

Leerinhoud
Wat verstaan we onder waarnemingstekenen. Informatie omtrent het tekenmateriaal. De lijn. De centrale perspectief. Memo - technische simulaties. Analytische observatie van een ruimte. Het weergeven van ruimtes met één vluchtpunt. De dieptes in de ruimte. Het proportioneren van volumes in de ruimte. Halveringen in de perspectief. Geometrische binnen- en buitenruimtes. Perspectief met twee vluchtpunten. Studie van het menselijk figuur. Het weergeven van textuur in vloer, wand en plafond. De cirkel in perspectief. De synthese-uitstap.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Schetspapier van zeer goede kwaliteit.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Permanente begeleiding tijdens de lessen waarnemingstekenen.

Onderwijsvormen
Schets-opdrachten en vrij werk

Evaluatievorm
Bestendige controle, regelmatig bespreken van de werken, beoordeling over het werk van heel jaar en de synthese-uitstap.
Evaluatie tijdens de 1-ste examenperiode, geen 2-de zittijd.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
A. Billiet, J. Mornie, W. Temmerman, V. Welvaert.