INITIATIE INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Jean Pierre DE JONGHE
Referentie AGINVG01A13460
 
Trefwoorden
Initiatie informatica

Doelstellingen
Tijdens het eerste jaar leert de student zich met digitale technieken uit te drukken. De nadruk ligt op grafische toepassingen zoals Photoshop, Powerpoint en Vectorworks. Daarnaast zal de student ook in staat moeten zijn verslagen, metingen en andere voor verschillende vakonderdelen te maken documenten digitaal af te leveren. Na een korte inleiding met demo dienen de studenten een reeks opdrachten uit te voeren.


Leerinhoud
Theoretische inleiding grafische pakketten; begrippen vectorieel en pixelbeeld. Initiatie in de toepassing van grafische programma's:
PHOTOSHOP: selecties, beeldattributen, tools, layers
Oefensessie: bewerken van digitale foto's en scans
VECTORWORKS: tools van een 2D/3D vectorieel tekenpakket
Oefensessies: 2D verschillende teken en wijzigingstools, oefening detailtekening
Oefensessies: 3D creëren en wijzigen van vlakken en extrusies, oefening meubel
Multimediale en administratieve toepassingen
INTERNET EXPLORER: doelgericht informatie opzoeken, mailbox en webstek opzetten.
POWERPOINT: het maken van eenvoudige interactieve presentaties.
WORD en EXCEL: technieken voor het opstellen van verslagen en metingen.

Begincompetenties
Enige basisvoorkennis van windows, word en excel is aangewezen. Studenten die geen voorkennis hebben, worden verondersteld op eigen initiatief bij te benen. Hiervoor worden workshops en begeleidingsuren voorzien.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus, handleiding oefeningen, CD-ROMs

Studiekosten
Aankoop computer : minimum 1.000 Euro

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, begeleide oefeningen, zelfstudie (via CD-ROM en/of E-learning) .

Evaluatievorm
Evaluatie van het jaarwerk + praktische proef met mondelinge verdediging op het einde van de lessenreeks.
Mogelijkheid 2° zittijd: neen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student,
moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J.P. De Jonghe, T. Navratil