THEORIE LICHT EN KLEUR
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Patricia VERVENNE
Referentie AGINVG01A13459
 
Trefwoorden
Theorie licht en kleur.

Doelstellingen
De fysische eigenschappen van licht en kleur kennen. In staat zijn in te schatten hoe de aangewende kleuren en de belichting op elkaar moeten afgestemd worden rekening houdend met de invloed van de belichting op de kleurweergave.
Inzicht hebben in de verschillende kleursystemen. In staat zijn de vier dimensies van kleur in te schatten op kleurstalen.
De theoretische basisprincipes van kleurenharmonie kennen en in praktijk kunnen brengen op basis van o.a. het NCS systeem.

Leerinhoud
1. Visuele waarneming
1.1. Elementen van visuele waarneming
1.2. Licht en lichtbronnen
1.3. Materie
1.4. Waarnemer
2. Kleurcirkels
3. Kleurentheorieën
4. De drie (vier) dimensies van kleur
5. Kleurenharmonie
6. Kleureninteracties
7. De psychologische aspecten van kleur en kleursymbolen

Oefeningen
De studenten maken oefeningen aan de hand van kleurstalen van het NCS Colour Centre over :
-kleurencombinaties in twee dimensies, waarbij de kleurtoon constant blijft: verlichten, verdonkeren, vergrijzen en schaduwen
-kleurencombinaties in drie dimensies met meerdere kleurtonen: combinaties uit een segment van de kleurenkegel, samenstellen van tweeklanken, drieklanken, vierklanken en zesklanken
-groeperen van kleuren met respectievelijk hetzelfde zwartgehalte, dezelfde chromaticiteit, hetzelfde witgehalte
-wijziging van helderheid door contrastinvloed, vermeerdering van contrast, kleurtoon en nuance
De studenten krijgen een oefenpakket kleurstalen ter waarde van ongeveer 30 Euro.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek: E.A. Feisner, Colour, London 2001 Fairchild Publications.
NCS kleurenatlas, NCS index, NCS kleurenstalen.

Studiekosten
30 Euro per student voor het oefenpakket kleurstalen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, begeleiding van de oefeningen tijdens de lesuren.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen over de leerstof in de cursus.
Het schriftelijk examen telt voor 75 % van het totaal, de oefening (tijdens de lesuren) voor 25 %.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. Vervenne.