VORMLEER
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13458
 
Trefwoorden
Vormleer

Doelstellingen
-Materiaal- en vormkennis opdoen door het maken van elementaire vormen uit verschillende materialen met snij-, knip-, las- en plooitechnieken.


Leerinhoud
Oefeningen, waarbij het ontwerpen van vormen centraal staat, vormen die moeten voldoen aan de gevraagde criteria, en resulteren in maquette en tekeningen.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
O.a. schetsblok - wordt per oefening meegedeeld.

Studiekosten
€ 12,50 per oefening.

Studiebegeleiding
Begeleiden van oefeningen in het atelier..

Onderwijsvormen
Werkatelier.

Evaluatievorm
Bestendige controle, beoordeling over werk van gans jaar, nazicht bij toepassingen in het basis- en deelatelier.
Eindwerk wordt beoordeeld door een jury (hierop staat 1/3 van de punten).
Mogelijkheid 2° zittijd: neen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Werkstukken moeten op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
T. Wellekens, J. Mornie, M. Slot, E. Hemerijckx.