WETENSCHAPPELIJK TEKENEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13457
 
Trefwoorden
Wetenschappelijk tekenen

Doelstellingen
-Het ruimtelijk inzicht tot ontplooiing brengen.
-Het voorstellingsvermogen zodanig ontwikkelen dat een ruimtelijke situatie kan omgezet worden in een tweedimensionale voorstelling en omgekeerd.

Leerinhoud
Inleiding: methode van de parallelprojectie (axonometrie). Methode van de rechthoekige projectie. Projecties van punten, rechten en vlakken. Projecties van veelvlakken. Profielprojectie.
Praktische toepassingen:
- oefeningen op de theorie (meetkundige vormen).
- toepassingen vanuit het atelier en vormleer.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek en aanvullende syllabus.

Studiekosten
Tekenblok.

Studiebegeleiding
Begeleiden van oefeningen en opdrachten.

Onderwijsvormen
hoorcolleges en oefenatelier (opdrachten).

Evaluatievorm
1/3 permanente evaluatie (= opdrachten tijden academiejaar)
2/3 examen

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
Y. De Beule, S. Neetens.