PERSPECTIEF
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13456
 
Trefwoorden
Perspectief

Doelstellingen
Het beheersen van de volgende technieken om tot een ruimtelijke voorstelling te komen.

De eigenlijke perspectief:
-met twee-vluchtpunten
-met centraal perspectiefpunt
-met pilootlijn.


Leerinhoud
theorie betreffende eigenlijk perspectief 2 vluchtpunten, centraal perspectiefpunt en pilootlijn.
Oefeningen in de klas betreffende de hiervoor vermelde methodes, d.w.z. potloodtekeningen welke uitsluitend in de klas worden gemaakt, +, indien mogelijk, inspelen op oefeningen deelatelier.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Begeleiden oefeningen in het atelier.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, gevolgd door praktijkoefeningen, in de klas te tekenen, onder begeleiding van de lesgever.Evaluatievorm
Tussentijdse evaluaties over het werk gedurende het jaar - 50%
Examenproef op het einde van het jaar - 50%

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
Y. De Beule, J. De Mulder, W. Temmerman, S. Termont.