ERGONOMIE EN ONTWERPLEER
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13455
 
Trefwoorden
Ergonomie en Ontwerpleer

Doelstellingen
Ergonomie:
het functioneel gebruik van ruimten, interieurelementen en gebruiksvoorwerpen, vanuit een ergonomische invalshoek kunnen benaderen, analyseren, begrijpen en oplossen.
De student moet de leerstof spontaan toepassen en integreren in de oefeningen van het ontwerpatelier.

Ontwerpleer:
de student een eerste inzicht leren ontwikkelen in de ontwerpdiscipline, met nadruk op architectuur, interieur en wonen. Leren inzien dat ontwerpen een kwalitatieve discipline is en de voorwaarden daarvoor verkennen. Nadenken over aspecten, begrippen en methodes die met ontwerpen te maken hebben. (Interieur)architectuur leren bespreekbaar maken d.m.v. enkele bestaande modellen. Ontwerpen in een menselijke (woon)context leren zien. Leren inzien dat kwalitatieve en functionele ruimte en vorm bespreekbaar zijn. Essenties van vorm en ruimte i.v.m. ontwerp van architectuur en interieur leren kennen. Leren begrijpen van de grote lijnen van analyse tot synthese van het ontwerpproces. Verschillende visies op architectuur en ontwerp leren kennen.

Leerinhoud
Ergonomie:
In de cursus ligt het accent op het thema wonen dat in de atelieropdrachten van het 1ste en 2de jaar uitvoerig behandeld wordt.
Ontstaan, omschrijving en toepassingsgebied van de ergonomie.
Doc. 01: de ergonomie: ontstaan, omschrijving, soorten, toepassingsgebieden.
Belangrijkste antropometrische basismaten van nut voor interieurontwerpers.
Doc 02: omschrijving, variabelen, statistieken, ergonomische ontwerptypen.
Doc 03: basislichaamsmaten, statische antropometrie, dynamische antropometrie.
Algemene en bijzondere ergonomische richtlijnen van toepassing op de organisatie van woonfuncties.
Doc 04: toelichting bij de bijzondere richtlijnen m.b.t. het interieurontwerpen
Doc 05: eten - de eetruimte
Doc 06: koken - de keuken
Doc 07: zitten - de zitruimte
Doc 08: slapen - de slaapruimte
Doc 09: baden - de badruimte
Doc 10: verticaal circuleren: roltrappen, liften, trappen

Ontwerpleer:
Thema vorm. Vormprincipes. Thema vorm en ruimte. Elementen die de architecturale ruimte bepalen. De organisatie van de architecturale ruimte. Circulatie. Approach, enz. Ordeningsprincipes van de architecturale ruimte. Het begrip 'Plek'. Patronen en patroontaal. Architectuur, een logisch systeem en de Genius Loci. Creativiteit, het kwalitatieve, bespreekbaarheid van architectuur. Het functionele kader. Sociale milieu en culturele symbolisering. Psychische milieu. Territorium, gebied, proxemics. De stappen en fasen in het ontwerpproces. Het programma. Het relatie-onderzoek. Zoneren. Het schetsontwerp. Het voorontwerp.

Begincompetenties
Ergonomie: geen.
Ontwerpleer: de geldende voorkennis van een student 1-ste jaar volstaat.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Er wordt een cursus ter beschikking gesteld.
Eigen nota's van de hoorcolleges. Eventueel aanvullingen.
Opgegeven litteratuurlijst (boeken beschikbaar in de bibliotheek).

Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding
Geen extra uren voorzien buiten de hoorcolleges.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. De Mulder (vakonderdeel Ergonomie)
G. Senepart (vakonderdeel Ontwerpleer)