VOORSTELLINGSTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13454
 
Trefwoorden
Voorstellingstechnieken

Doelstellingen
Dit deelatelier is een uitbreiding en dient ter ondersteuning van het basisatelier.
-Doel is het kunnen gebruiken van de belangrijkste tekenmaterialen: kleurpotloden, markers en air-markers, gouache en toeslagstoffen, ecoline, aquarelverf en andere technieken.
-Het kunnen gebruiken van zelfklevende en vloeibare maskeermethodes.
-Het beheersen van basisvaardigheden: opkleuren plannen en doorsneden, materiaalsuggestie, opwerking van perspectieven, bladschikking, totale projectpresentatie.
-Het kunnen weergeven van dieptescherpte in perspectieven.
-Het duidelijk kunnen visualiseren van projecten (lijndikten, plantypografie en presentatietekeningen).

Leerinhoud
Oefeningen gericht op het aanleren van opkleuringstechnieken met kleurpotloden, markers, gouache en toeslagstoffen, ecoline, aquarelverf en andere technieken. Voortzetting van ontwikkeling basisvaardigheden 1° jaar. Nadruk op het zoeken van identiteit en personalisatie met het gekozen of opgelegde middel tot visualisering. Aandacht voor de presentatietekening van voorstudieschets tot uitgewerkt project. Aanleren van diverse manuele presentatietechnieken. Keuze van tekenondergrond, aandacht voor keuze tekenformaat en het omkaderen. Maken van materiaalkeuzepresentatie, aansluitend bij het atelierproject. Aanleren snelle methode om iets te visualiseren volgens Powell. Leren werken met begrippen object - versus achtergrondkeuze. Leren kiezen van de juiste presentatietechniek in functie van het beoogde doel of de bestemming van de tekening. De diverse technieken worden aangeleerd aan de hand van kleine gerichte oefeningen. Via groepsevaluatie worden de resultaten besproken. Na de bespreking worden correcties aangebracht op de ingeleverde oefening. Zo zijn theorie, oefening en zelfcorrectie ingebouwd in elke opdracht., Studenten dienen documentatie aan te leggen van praktijkvoorbeelden. Elke tekening dient voorzien van een motivatie van de keuze ( het gaat hier om de beoordeling van zowel goede als slechte presentatietekeningen uit de publicaties).

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
50 €.

Studiebegeleiding
Begeleiding van de oefeningen tijdens de atelieruren.

Onderwijsvormen
Artistiek, praktijk- en beroepsatelier met enkele basishoorcolleges, algemene tekentechnieken, gelijkaardig aan het atelier Interieurvormgeving, maar eerder specifiek ondersteunend voor het visualiseren van het ontwerp / project / dossier.

Evaluatievorm
1° periode: evaluatie van opgegeven oefeningen.
2° periode: evaluatie van de voorstelling van het eigen ontwerp, tussentijds, en met jury.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteit.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
A. Billiet, K. De Bondt, J. De Mulder, E. Hemerijckx, S. Termont, V. Welvaert.