INTERIEURVORMGEVING
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 125.0
Stages en scriptie [C] 125.0
Studietijd [D] 438
Studiepunten [E] 17
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13453
 
Trefwoorden
Interieurvormgeving

Doelstellingen
-Verwerven van basistechnieken bij het tekenen.
-Het kunnen toepassen van ontwerpmethodieken en -technieken.
-Het leren kennen van begrippen van ergonomie en voorstellingsconventies.
-Ruimtes leren ervaren en analyseren.
-Eerste kennismaking met Interieurarchitectuur en -design en het leren onderzoeken van woonfuncties.


Leerinhoud
De doelstelling wordt bereikt via een aantal oefeningen :
Een initiatieoefening (leren bedenken van een ruimtelijke ingreep), leren weergeven van een ruimtelijk idee via schetsen, projectietekeningen, evenwijdig perspectief en schaalmodel
Kennismaking met de wereld van de ontwerpers
Analyse functionele activiteiten + ontwerp daaraan gekoppeld.
Vastleggen van de ruimtelijke voorwaarden waaraan een door de mens gebruikte ruimte dient te beantwoorden. Onderzoek van de functionele activiteiten. Onderzoek van de ergonomische voorwaarden waaraan ruimten dienen te voldoen
Een synthese - oefening: leren ordenen van een minimale woonfunctie binnen een gegeven, afgebakende ruimte.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, literatuuronderzoek (in bibliotheek).

Studiekosten
450 Euro + studiereis van 125 Euro


Studiebegeleiding
Inleidende seminaries bij de aanvang van elke oefening en tijdens het ontwerpproces. Begeleiding, individueel en in groep, bij de uitwerking van de opgave. Eén of meerdere studiereizen.

Onderwijsvormen
Opdrachten in werkatelier. Seminaries, opdrachten, oefeningen. Het atelier is hét basiselement van de opleiding, en vereist aanwezigheid. Per atelierruimte werken 2 groepen met 2 titularissen.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie : afhankelijk van persoonlijke inzet en geleverd resultaat van alle oefeningen tijdens het jaar.
Beoordeling eindwerk door een jury, bestaande uit de titularissen van het 1° jaar, een titularis van het 2° jaar, en een titularis van het 3° jaar.
Verdeling van de punten: permanente evaluatie: 2/3 - beoordeling door jury: 1/3

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
K. De Bondt, J. De Mulder, S. De Wolf, E. Hemerijckx, G. Senepart, S. Termont, I. Vinck, T. Wellekens