ARCHITECTUUR 20E EEUW
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Patrick VIAENE
Referentie AGINVG01A13452
 
Trefwoorden
Architectuur 20e eeuw

Doelstellingen
Kennismaking met de "masters of design" van de 20° eeuw, vanuit de noodzaak de eerstejaarsstudent zo vlug mogelijk te confronteren met de gangmakers binnen hun vakgebied.
Stimuleren van het ontwikkelen van eigen artistieke keuzes, refererend naar de belangrijkste architecten en ontwerpers van de 20° eeuw.

Leerinhoud
Kennismaking (overzicht) met de belangrijkste architecten, interieurvormgevers en designers van de 20° eeuw. De benadering gebeurt zowel vanuit encyclopedisch standpunt (gegevens aanbrengen) als vanuit kritisch - duidend standpunt (situeren binnen de tijdscontext, analyse van de vormentaal).
Vertrouwd maken met een aantal inleidende begrippen uit de kunst, de kunstgeschiedenis en haar methodiek; kritische situering van ' kunst en maatschappij '.
Kunst leren lezen ( vorm / inhoud - teken / betekenis - tijd & ruimte ) : kunst als code leren decoderen via "systematische" benadering.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen notities, aangevuld met syllabus en opgegeven bibliografie (in bibliotheek).

Studiekosten


Studiebegeleiding
Individuele contacten en bevraging is steeds mogelijk

Onderwijsvormen
Hoorcolleges.

Evaluatievorm
Schriftelijk en/of mondeling examen + eventuele bijkomende schriftelijke oefeningen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. Viaene