KUNSTGESCHIEDENIS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Patrick VIAENE
Referentie AGINVG01A13451
 
Trefwoorden
Kunstgeschiedenis

Doelstellingen
Verwerven van kennis van en inzicht in de algemene kunstgeschiedenis, als noodzakelijke basis (steunende onderbouw) binnen het vakgebied. Aanreiken van een breed cultuurhistorisch referentiekader om de actualiteit te kunnen plaatsen. Wisselwerking tussen de verschillende disciplines in de kunst (architectuur, vormgeving, plastische kunsten) aantonen.

Leerinhoud
Globaal overzicht geven van de Europese kunst- en cultuurgeschiedenis van Prehistorie tot Renaissance. De samenhang van de ontwikkelingsgeschiedenis aantonen, gesitueerd in de globale cultuurhistorische context. Nadruk op bouwkunst.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen lesnotities, opgegeven boeken. Aanvullend: de gedoceerde delen uit syllabus.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Individuele contacten en bevraging is steeds mogelijk

Onderwijsvormen
Hoorcolleges.

Evaluatievorm
Schriftelijk en/of mondeling examen. Quotering op eventuele schriftelijke oefeningen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. Viaene.