MATERIALEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Interieurvormgeving
1ste jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG01A13447
 
Trefwoorden
Materialen

Doelstellingen
Het vak materialen bestaat uit twee delen:
Deel 1: Steen.
Deel 2: Hout.

Een grondige kennis verwerven over een zo groot mogelijke verscheidenheid aan materialen en materiaalfamilies met betrekking tot hun eigenschappen, verwerkingsmogelijkheden en vormgevingsmethodes. De basis vakterminologie beheersen die noodzakelijk is om de hedendaagse vakliteratuur te begrijpen en de industriële ontwikkeling van nieuwe producten te volgen. De verschillende materiaalconstanten kunnen interpreteren om aan de hand daarvan het werkterrein professioneel te beoordelen en in staat te zijn een efficiënte materiaalkeuze wetenschappelijk te funderen.

Steen:
verwerven van een algemene kennis betreffende steenachtige materialen; hun samenstelling, eigenschappen, verwerkingsmogelijkheden en hun toepassingen. Met de verworven kennis moet de student in staat zijn deze materialen doelmatig binnen het interieur te kunnen gebruiken.

Hout:
kennis verwerven van het materiaal hout in al zijn aspecten; eigenschappen en toepassingsgebied. Met de verworven kennis moet de student in staat zijn deze materialen doelmatig binnen het interieur te kunnen gebruiken.

Leerinhoud
Steen: Bouwstenen / Natuursteen / Kunststeen.
Hout: Algemeenheden / Morfologie en anatomie van het hout / Fysische en technische eigenschappen van het hout / Houtgroepen / Houtbewerkingstechnieken / Houtaantasting / Houtbescherming / Houtafwerking / Determineren van houtsoorten / Houtderivaten.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus + literatuur + didactisch materiaal.

Studiekosten
Bedrijfsbezoek, bezoek aan beurs : 50 €

Studiebegeleiding
Begeleiding keuze materialen, praktijkoefeningen.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges, eventuele bedrijfsbezoeken.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen: goed antwoord = 1 punt / geen antwoord = 0 punten / fout antwoord = -1/2 punten

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. Sonck