KEUZEVAK: AZIATISCHE HOOGCULTUREN
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Monique DARGE
Referentie AAACAD00K00038
 
Trefwoorden
Keuzevak: Aziatische hoogculturen

Doelstellingen
Einddoelstelling is een gefundeerde tolerantie, gestoeld op een beter begrip en inzicht t.o.v. andere culturen te bewerkstellingen. Een open houding, die degelijk onderbouwd is en gebaseerd is op kennis, inzicht en inleving, wordt beoogd.
Tevens kan een beter begrip van andere culturen bijdragen tot het verruimen van het denkkader waarin het eigen artistieke werk ontstaat en aldus de kwaliteit van het werk ten goede komen.

De studenten op algemene wijze kennis laten maken met een aantal Aziatische traditionele hoogculturen. Hun interesse aanwakkeren via het bestuderen van een staalkaart van allerhande culturele uitingen, gaande van religie, filosofie, magie en rituelen tot beeldende kunst, architectuur, lichaamsbeschildering, muziek, dans,enz...


Leerinhoud
Tweejaarlijks programma: Aziatische Hoogculturen (2003-2004) en Etnische Culturen (2004-2005) wisselen elkaar af.
Het betreft hier dus een onderdeel van een tweejaarlijkse cursus, die ofwel gedurende de twee meestergraden gevolgd kan worden, ofwel slechts gedurende één jaar (zowel alleen tijdens de 1MG of alleen tijdens de 2MG)

2003-2004: Aziatische Hoogculturen:
Klemtoon op het Verre Oosten: bv. Japan, China, Tibet, Mongolië,
of op India, Achter-India, bv. Vietnam, Thailand, Laos, Cambodja...en Indonesia.
Ook minderheidsculturen uit die regio's kunnen aan bod komen.

2004-2005: Etnische Culturen:
Klemtoon op Oceanië: bv. Aborigines van Australië, Maori van Nieuw-Zeeland, Papoea Nieuw-Guinea...
Ook culturen van de Inuit en Zwart-Afrika kunnen aan bod komen.

Raadgevingen:
Het maken en naar voor brengen van een rapportage van een deelaspect van een van de besproken of aanverwante culturen: zo worden bepaalde aspecten dieper geëxploreerd en in groep besproken.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Luistervoorbeelden, muziekopnames, dia's, video's, hoofdstructuur van de cursus op internet (aan te vullen met eigen notities tijdens de hoorcolleges), internet, eventueel museum- en tentoonstellingsbezoek.

Studiekosten
Documentatiemateriaal voor het naar voor brengen van de rapportage.

Studiebegeleiding
De voorbereidingen van de rapportages worden regelmatig gedurende de hoorcolleges in groep besproken.


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, eventueel gastsprekers, opdracht, zelfstandig werk, bezoek aan gebeurlijke tentoonstelling(en).

Evaluatievorm
Beoordelingscriteria:
- inzicht in de verscheidenheid van waarden en normen die ten grondslag liggen aan andere culturen
- inzicht in de gedoceerde stof
- openheid en tolerantie t.o.v. andere culturen
- doorslaggevend: interesse voor het vak: resultaten zelfstudie

Permanente evaluatie: het in groep naar voor brengen van de gemaakte rapportage en het deelnemen aan de groepsdiscussies hieromtrent.
Omschrijving van de evaluatie: een mondelinge verdediging van de tijdens het academiejaar reeds naar voor gebrachte rapportage, die bij die gelegenheid ook uitgeprint op papier overhandigd dient te worden voor het bijhouden in de archieven.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Darge