KEUZEVAK: SCRIPTIEBEGELEIDING
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis André LEFEVRE
Referentie AAACAD00K00036
 
Trefwoorden
Keuzevak: Scriptiebegeleiding

Doelstellingen
In aansluiting op de algemene introductie en groepsbegeleiding van de scriptie in de eerste meestergraad, wordt in de tweede meestergraad een specifieke, toegepaste scriptiebegeleiding georganiseerd.
Het keuzevak is vooral gericht op studenten die geen theorie-docent als copromotor kozen.
Het is de bedoeling een scriptie af te leveren die de afgestudeerden ook verder van nut kan zijn bij het aanbieden van zijn eigen werk.


Leerinhoud
Het aanbieden van een kader waardoor de student kan beantwoorden aan de gangbare normen van een scriptie (met verwijzing naar de vakliteratuur) zowel inhoudelijk als stilistisch.


Begincompetenties
Geen


Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek: 'De Scriptie' van H. Meysman, Acco Leuven, 1998
Ook videomateriaal en voorbeelden.


Studiekosten
Geen


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, individuele begeleiding, groepsdiscussies.
OPGELET: keuzevak enkel voor studenten uit de tweede meestergraad.


Evaluatievorm
Permanente evaluatie en schriftelijke opdracht: scriptie (20-tal bladzijden) en individueel gesprek over de scriptie.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
A. Lefevre