KEUZEVAK: LECTUUR VAN FILOSOFISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Wim DE TEMMERMAN
Referentie AAACAD00K00035
 
Trefwoorden
Keuzevak: Lectuur van filosofische teksten

Doelstellingen
Studenten vertrouwd maken met een aantal centrale debatten in de actuele filosofie en in de filosofiegeschiedenis, die relevant kunnen zijn voor hun artistiek werk en voor het nadenken erover. De grondige studie van een bepaald auteur of stroming.


Leerinhoud
Wisselt. Jaarlijks wordt een nieuw thema of filosoof ter bestudering gekozen, mee afhankelijk van de actualiteit. Studie daarvan gebeurt aan de hand van een selectie van oorspronkelijke teksten.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Boeken, ontleenbaar in openbare bibliotheken, teksten die ter hand worden gesteld, eigen nota's zijn belangrijk.


Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege of discussiesessies, afhankelijk van de thematiek.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie en mondeling examen over de leerstof en over de persoonlijke verwerking ervan.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
W. De Temmerman