KEUZEVAK: KUNSTACTUALITEIT
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ignace BERNOLET
Referentie AAACAD00K00034
 
Trefwoorden
Kunstactualiteit

Doelstellingen
- Kunstactualiteit bestaat uit het voorstellen en evalueren van recente ontwikkelingen in de beeldende kunst.
- Deel 2 beoogt een actieve deelname van de studenten bij de bespreking van de actuele kunstproblematiek.
- Het is gedeeltelijk een verderzetten van het eerste deel, omdat de actualiteit steeds verandert en andere facetten van de actuele kunst kan belichten.
- Uit de overdaad worden representatieve modellen (kunstenaars en internationale tentoonstellingen) gekozen en ontleed.
- Het aanzetten om zelf tentoonstellingen te bezoeken, kunstpublicaties te raadplegen en kritisch te kunnen evalueren.
- Kunst leren plaatsen op verschillende locaties of ruimten en met het gebruik van verschillende media een geheel leren creëren zodat een waardevol beeldend gegeven verkregen wordt.
- Kwaliteit onderkennen bij de verschillende toepassingen van hedendaagse kunst.
- Eigen creatief werk proberen te situeren en plaatsen binnen de hedendaagse context.


Leerinhoud
Hoofdzakelijk situeren de kunstenaars en de tentoonstellingen zich in het hedendaagse en toekomstige tijd.
Analyse van verschillende actuele kunstenaars: hun werk, biografie, impact op de volgende generaties, hun vermogen om goede tentoonstellingen op te bouwen, hun motivatie en enthousiasme naar de jongere toe.
De selectie van kunstenaars wordt gemaakt naar aanleiding van recente, belangrijke overzichtstentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Analyse van de grote mega-tentoonstellingen versus de kleinere tentoonstellingen (vb. de geplande mega-tentoonstellingen volgen van oorspronkelijk concept tot uiteindelijke realisatie).
Markante kunstenaars, curatoren en galeries bespreken die richtinggevend en dominerend zijn in de hedendaagse kunstevolutie ('kunstpolitiek').
Kunst in de 'publieke ruimte', kunst op 'publiek verzoek', grote kunstintegratieprojecten, kunst op internet, kunst in de Derde Wereld samen bespreken.


Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Op eigen initiatief tentoonstellingen bezoeken, kunsttijdschriften, catalogi en kunstpublicaties lezen.


Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met beeldend materiaal
OPGELET: het keuzevak is enkel voor studenten uit de tweede meestergraad


Evaluatievorm
Evaluatie van inzicht en kennis van studenten via een mondeling examen waarin ze hun betrokkenheid met de actuele kunstwereld kunnen verklaren.
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
I. Bernolet