KEUZEVAK: NIEUWE MEDIA GRAFISCHE VORMGEVING
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Harold VERGUCHT
Referentie AAACAD00K00032
 
Trefwoorden
Keuzevak: Nieuwe media grafische vormgeving

Doelstellingen
Het werkterrein van een grafische vormgever is de laatste jaren ongetwijfeld verdubbeld in oppervlakte.
Klassieke media als 'drukwerk' verliezen meer en meer terrein van de nieuwe digitale media.
Eén grote dader is het succes van internet, een gigantisch netwerk dat dient als kanaal om allerhande nieuwe digitale technieken praktisch uit te testen.
Net als 'klassieke media' hebben ook digitale technologieën als website bouwen, digitale fotografie en video nood aan goede concepten en vormgeving.
Als hedendaagse vormgever word je onvermijdelijk geconfronteerd met deze 'nieuwe media'. De computer staat hierbij centraal.
Bij 'nieuwe media' is naast het creatieve en grafische werk ook de technische kant van groot belang. Het uitbouwen van die technische bagage behoort tot deze opleiding.


Leerinhoud
a. internet en zijn technologie:
- workflow website bouwen
- basis HTML
- kleur en het web
- typografie en het web
- tabellen en frames
- handige tips voor een gebruiksvriendelijke site
- opmaak van sites in Photoshop en Imageready
- optimaliseren van beelden voor het web
- animatie via Imageready

b. Macromedia dreamweaver(= DW); webauthoring software:
- de voor- en nadelen van DW
- opbouw van een site binnen DW
- sitebeheer binnen DW
- photoshop/imageready in DW
- uploaden van je site via DW

c. Hoofdopdracht bij het keuzevak:
Als pas afgestudeerde zal je bij elke sollicitatie gebruik maken van een korte selectie van je beste en meest aantrekkelijke werk. Een hoop waardevolle zaken die je telkens opnieuw overal meezeult maar waarvan je niets kan achterlaten.
Heel vervelend, als men bij een selectie soms meer dan een maand moet wachten vooraleer een keuze wordt gemaakt...
Het lijkt dan ook heel handig een eigen portfolio in websitevorm online te hebben. Een referentie van je site via email of via een naamkaartje kan dan als backup dienen na je sollicitatiegesprek.
Zo'n website oogt professioneel en bewijst een zekere basiskennis van webdesign.


Begincompetenties
Basiskennis van Photoshop en beeldverwerking vereist.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Bij de cursus hoort een website die elke week met de nodige informatie wordt aangepast. Deze kan zowel in de les als extern geraadpleegd worden.
Alle computers bevatten de nodige software.


Studiekosten
Grote studiekosten heeft de student(e) niet, buiten standaard ontwerpmateriaal.
Een eigen internetconnectie is aan te raden.
Webruimte voor het hosten van de eigen website wordt door de hogeschool aangeboden. Een eigen domainnaam kan op eigen initiatief aangekocht worden. Wordt uitgebreid bekeken in de lessen.


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Elke student(e) beschikt over een computer en een internetconnectie.
Het internet speelt een grote rol voor het testen van de website en voor e-mail gebruik.
Elke les begint met een theorieles en eindigt met een toepassing onder begeleiding.


Evaluatievorm
Permanente evaluatie.
Periodegebonden evaluatie: de jury beoordeelt het werk van de student(e) in de maand juni. Er wordt van de student(e) een mini-website verwacht. De jury geeft punten op het concept, het grafisch ontwerp en het technische niveau van de site. De student(e) heeft de mogelijkheid zijn/haar werkstuk toe te lichten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
H. Vergucht