KEUZEVAK: AUDIO ART
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Monique DARGE
Referentie AAACAD00K00028
 
Trefwoorden
Keuzevak: Audio art

Doelstellingen
Studenten die bij hun eindwerk gebruik maken van "bruitage", geluiden, klankschappen… en die hun eigen werk willen kunnen kaderen in een ruimere context, op een actieve manier kennis laten maken met het werk van audio-kunstenaars allerhande.

Leerinhoud
Zowel internationaal gerenommeerde figuren, als minder bekende kunstenaars, 'audio art'- manifestaties van internationaal belang evenals eenmalige 'events' komen aan bod. In de mate van het mogelijke wordt er gestreefd naar een actieve, 'live' kennismaking, d.w.z. door op individuele basis of in groepsverband audio-art-events bij te wonen of eventueel zelf te organiseren.
Raadgevingen:
Het maken van een rapportage over een eigen audio art werk, een bijgewoond audio-art-event of over een bepaalde audio-art-kunstenaar.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
CD-rom, video's, internet, bezoek aan audio-art-events, gebeurlijke tentoonstellingen en manifestaties.

Studiekosten
CD-Rom Moderne Kunst 20e eeuw (samenwerkingsverband Consortium)

Studiebegeleiding
De voorbereidingen van de rapportages worden regelmatig in groep besproken.


Onderwijsvormen
Een inleidend hoorcollege, video's van en over audio-art-kunstenaars, gastsprekers, bezoek aan audio-art-events, ateliers, bespreking van rapportage, zelfstandig werk.

Evaluatievorm
Beoordelingscriteria:
Degelijkheid van de rapportage en het volgen van de audio-art-scene, zowel live als op internet.
Permanente evaluatie op basis van actieve participatie, betrokkenheid en rapportage: het in groep naar voor brengen van de gemaakte rapportage en het deelnemen aan de groepsdicussies hieromtrent.
- Periodegebonden beoordeling met examenmogelijkheid in de 1ste zittijd
- Omschrijving van de evaluatie: een mondelinge verdediging van de tijdens het academiejaar reeds naar voor gebrachte rapportage, die bij die gelegenheid ook uitgeprint op papier overhandigd dient te worden voor het bijhouden in de archieven.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Darge