KEUZEVAK: HUMOR
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Charlotte DE GROOTE
Referentie AAACAD00K00026
 
Trefwoorden
Keuzevak: Humor

Doelstellingen
De functie van humor in het dagelijk leven en op professioneel-artistiek vlak onderzoeken, de mechanismen ervan begrijpen en principes kunnen toepassen in verschillende soorten humor.

Leerinhoud
-Psychoneurologische (ook afwijkingen), cognitieve en emotionele elementen in de humor
-Toepassingen in alledaagse en professionele situaties (vb. cartoons, film, reclame...)
-Speciale vormen: o.a. kinderhumor en humor in andere culturen.


Begincompetenties
Een algemene inleiding in de psychologie is wenselijk.

Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met demonstraties en oefeningen.
OPGELET: maximum 20 studenten toegelaten.


Evaluatievorm
Permanente evaluatie.
Periodegebonden evaluatie: de studenten dienen een schriftelijk werk in over zelf gevonden humor, waarin de theorie op de praktijk wordt toegepast. Daarnaast is er in juni een mondeling examen over de leerstof.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. De Groote