KEUZEVAK: FILOSOFISCH DISCOURS
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Mireille GESQUIERE
Referentie AAACAD00K00025
 
Trefwoorden
Keuzevak: Filosofisch discours

Doelstellingen
Ter verdere profilering van studenten die tijdens de tweede kandidatuur een bijzondere interesse ontwikkelden in de filosofische problematiek.
Verwacht wordt een kleine groep verder op te leiden in deze specifieke discipline. Het vak is dus enkel te volgen door studenten die authentiek geboeid werden door het vak filosofie in de kandidaturen en een verdere diepgang wensen te bereiken op dit domein.

Leerinhoud
Er wordt gebruik gemaakt van zowel geschreven als gesproken teksten (interviews met filosofen als Rorty, Conrad, Deleuze, enz...).
Onze aandacht gaat uit naar filosofen die het succes en de crisis in de hedendaagse filosofie beklemtonen en een belangrijke bijdrage leveren of geleverd hebben op filosofisch terrein.
Beoogd wordt de teksten op grondige en kritische wijze te lezen en te bepreken.
Het te bespreken materiaal wordt samen met de studenten gekozen en gespecifieerd.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Workshops, seminaries en kleine discussiegroepen

Evaluatievorm
Permanente evaluatie.
Periodegebonden evaluatie: de student(e) dient in juni twee werken in: een persoonlijk (geschreven) werk over het geziene oeuvre en een artistiek werkstuk, geïnspireerd op het geziene oeuvre.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Gesquiere