KEUZEVAK: MARKETING
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Freddy CLAEYS
Referentie AAACAD00K00018
 
Trefwoorden
Keuzevak: Marketing

Doelstellingen
De studenten moeten zich op de markt kunnen begeven en voldoende kennis van marketing-technieken kunnen aantonen om hun activiteiten desgevallend als zelfstandigen te kunnen commercialiseren.

Leerinhoud
-Vestigingsproblemen en marktverkenning.
-Aankoop- en verkooptechnieken.
-Marketing en marktstrategisch denken.

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Losbladige documentatie, modellen van hulpdocumenten


Studiekosten
Via ateliergeld

Studiebegeleiding
Indien de studenten moeilijkheden ondervinden met de inhoud van het vak of bij het verwerken van de leerstof, dan kunnen ze steeds een individuele afspraak maken.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, aangevuld met oefeningen, opdrachten en gastsprekers


Evaluatievorm
De student(e) geeft in juni een geschreven eindwerk af waarin hij/zij zijn/haar eigen situatie bespreekt en hoe hij/zij zichzelf en zijn/haar activiteit op de markt ziet verschijnen en welke stappen hij/zij hiervoor zal nemen op vlak van marketing.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
F. Claeys