LESTABEL
 
Business Studies Department
-- HOGESCHOOL GENT --
3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk, programma Mercator
[Academic Year 2002 - 2003]
(valid until 2002 - 2003)
No.
Course
Sem.
A
B
C
D
E
1
Handels- en economisch en vennootschapsrecht
 
75.0
   
175
7
2
Gerechtelijk privaatrecht
 
50.0
   
125
5
3
Notariaat
 
25.0
   
75
3
4
Financieel en verzekeringsrecht
 
25.0
   
125
5
5
Sociale zekerheid: werknemers en zelfstandigen
 
25.0
25.0
 
100
4
6
Administratief recht
 
50.0
   
150
6
7
Strafrecht, strafvordering en criminologie
 
50.0
   
125
5
8
Europees recht
 
25.0
   
75
3
9
Deontologie van de juridische beroepen
 
25.0
   
75
3
10
Toegepaste informatica
 
25.0
   
75
3
11
Frans
 
25.0
   
75
3
12
Stage
     
300.0
325
13
 
Code: RGBBRR - 30 - 03 version : 01
       
1500
60
 
[PDF-version]